VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN LINNEABACKEN

Vi inspireras av utomhuspedagogik och Montessori pedagogik. Ihop med naturen runtom och våra fantastiska lokaler erbjuder vi optimala förutsättningar för ert barn att utvecklas.

Vi tar hand om barn i åldrarna 1-5 år och fördelar dem åldersmässigt mellan Vätten och Knyttet. 

OBS! Vårt kontaktformulär, intresseanmälan och mailadress har inte fungerat mellan Januari 2023 och Maj 2023. För er som har visat intresse under den perioden, hör gärna av er igen och skriv med datum då ni först anmälde ert barn. Tack!

Lite kort om oss

Linneabackens förskola är en fristående förskola, för barn i åldrarna 1-5 år, som drivs som ett personalkooperativ sedan 2014. Förskolan ligger i Lindome, Mölndals kommun. Vi har rymliga och ljusa lokaler som är en del av Spinneriet.

Skogen är på promenadavstånd med ett varierande närområde för lek och lärande omkring oss.

Vi inspireras av utomhuspedagogik och Montessori pedagogik. Förskolans värdegrund och uppdrag styrs av Lpfö 18, skollagen, barnkonventionen och vårt eget systematiska kvalitetsarbete. 

Detta vill vi

Vi vill att barnen under sin förskoletid hos oss ska få möjlighet att utveckla trygghet, empati, självkänsla, tillhörighet och autonomitet.

Vi vill främja alla barns utveckling och lärande samt skapa en livslång lust att lära. 

Vi vill tillsammans med barnen känna glädje och engagemang för vår förskola och sociala gemenskap. 

Vad ni kan fövänta er

Montessori Pedagogik

Bygger på att barnet vill utveckla sig självt när dess intressenivå är som högst möjligheten finns.

Utomhuspedagogik

Ett verktyg till övrig undervisning för att barnen skall ha ett växelspel mellan upplevelse och reflektion.

Förberedd miljö

Det är viktigt att skapa en pedagogisk miljö, anpassad efter barns och ungas naturliga utvecklingsstadier och behov.

Självständighet

Vad vill barnet lära sig? Vad kan jag som pedagog erbjuda? Och till sist, finns det ingenting kvar som barnet borde lära sig?

“”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveck­ling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.”

LPFÖ 18 Sid. 5 Förskolans Värdegrund Och Uppdrag.