OM oss

Vi strävar efter att bemöta barnen lågaffektivt. Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar. Med fokus på barnens utveckling och trivsel. 

Vi jobbar med utgångspunkt i varje människas rätt att finnas till utifrån sina förutsättningar.  

Förskolan Linneabacken är en träffpunkt för barn, vårdnadshavare och pedagoger. En plats där vi värdesätter samarbete och samspel.

pERSONAL

Carina Fahlman

Rektor

Montessorilärare med uthomhuspedagogik som har arbetat på Linneabacken sedan starten 2014. Arbetar på avdelning Vätten.

Alicia Abolins

Barnskötare

Började arbeta på Linneabacken 2020. Arbetar på avdelning Knyttet.

Alexander Wahlroth

Barnskötare

Som har arbetat på Linneabacken sedan starten 2014. Arbetar på avdelning Vätten.

Anna Gillberg

Förskollärare

Började arbeta på Linneabacken hösten 2021. Arbetar på avdelningen Knyttet.

Ewa Sjöström

Barnskötare

Som har arbetat på Linneabacken sedan starten 2014. Arbetar på avdelning Knyttet och Vätten.

 

Pernilla Bolin

Barnskötare

som arbetat på Linneabacken sedan starten 2014. Arbetar i köket och vid behov på båda avdelningarna. 

Lenie Sjöström Lember

Barnskötare

Som har arbetat på Linneabacken sedan starten 2014. Arbetar på avdelning Knyttet.

Carina Sparrman

Barnskötare

Började arbeta på Linneabacken 2018. Arbetar på avdelning Knyttet.

Andreas Arvidsson

Barnskötare

Som har arbetat på Linneabacken sedan 2015. Arbetar på avdelning Vätten.

Elisabeth Karlsson

Förskollärare

Montessorilärare som har arbetat på Linneabacken sedan starten 2014. Arbetar på avdelning Knyttet och Vätten.

Kornwipha Phasuda

Barnskötare

Som har arbetat på Linneabacken sedan 2021. Arbetar på avdelning Knyttet och Vätten.

 

Anne-Marie Brandberg

Förskollärare/Montessorilärare

Som har arbetat på Linneabacken sedan 2023. Arbetar på avdelning Knyttet och Vätten.